Angleški glagol I

Angleški glagol I

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: asist. dr. Gregorčič Kristina, prof. dr. Ilc Gašper

Glagol kot besedna vrsta (morfološka zgradba, predložni in frazni glagoli, pomožni in polnopomenski glagoli, pripis udeleženskih vlog).
Glagolska besedna zveza (zgradba, funkcija v povedi).
Glagolske slovnične kategorije (oseba in število, vid, naklon, način prehodnost, glagolski čas). Pri seminarskih vajah študenti utrjujejo tvorjenje glagolskih oblik, rabo glagolskih časov v posamičnih primerih in vezanih besedilih, razčlenjujejo rabo glagolskih oblik v besedilih; uporabljajo protistavno analizo na osnovi vzporednih besedilih in prevajanja. Poseben poudarek je posvečen tistim točkam, kjer prihaja do najpogostejših napak slovenskih govorcev angleškega jezika zaradi negativnega transferja: (ne)dovršnik v slovenščini: progresivne glagolske oblike v angleščini; preddobniška časovna razmerja v angleščini, itd.

Biber, Douglas. (2007) Longman grammar of spoken and written English. Harlow: Longman. Izbrana poglavja (5-6). COBISS.SI-ID – 35795042
Graver, B.D. (1999) Advanced English Practice. 3rd edition. Oxford: OUP. COBISS.SI-ID – 6307486
Huddleston, R. & Geoffrey K. Pullum. (2010) The Cambridge Grammar of the English Language. Cambridge: CUP. Izbrana poglavja (3-4). COBISS.SI-ID – 44999778
Ilc, G. 2020. English Verbs in Use I. Ljubljana: Filozofska fakulteta. COBISS.SI-ID – 25521923
Leech, Geoffrey. 1987. Meaning and the English Verb. London: Longman. Izbrana poglavja (1-4). COBISS.SI-ID - 10878818
Lewis, Michael. (1991). The English Verb. An Exploration of Structure and Meaning. Hove: Language Teaching Publications. COBISS.SI-ID – 10479458
Palmer, Frank. 1997. The English Verb. London: Longman. Izbrana poglavja (2-4, 10). COBISS.SI-ID – 53717858
Quirk, R. et al. (2008) A Comprehensive Grammar of the English Language. London: Longman. Izbrana poglavja (3, 4, 16). COBISS.SI-ID – 3017416
Quirk, Randolph & Sidney Greenbaum. (1993) University Grammar of the English. London: Longman. Izbrana poglavja (3, 12). COBISS.SI-ID – 452194