Angleški roman 19. stoletja

Angleški roman 19. stoletja

Stopnja: 1

Ure predavanj:60

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Krevel Mojca

Vsebina

Študentje spoznavajo teorijo in prakso angleškega romana 19. stoletja tako z vidika neposrednega družbeno-kulturnega okolja te produkcije, kot tudi v medkulturnih kontekstih. Na podlagi lastnega predhodnega branja študenti spoznavajo posamezne izbrane romane z vidika raznih besedilnih sestavin in naratoloških pravil. V sklopu celotnega predmeta študenti spoznajo različne pripovedne tehnike, znake umeščenosti besedila v čas nastanka in posebne okoliščine nastanka posameznih romanov. Posebna pozornost velja značilnostim sprejemanja angleškega romana v medkulturnem položaju.