Anglofonska proza 20. stoletja

Anglofonska proza 20. stoletja

Stopnja: 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 60

Ure vaj: 0

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Maver Igor

Opredelitev različnih kritiških obravnav kolonialnega ter postkolonialnega obdobja v angleškogovorečih deželah.
Analiza in interpretacija izbranih proznih tekstov 20. stoletja pisanih v angleščini.
Predstavitev posameznih seminarskih nalog študentov v seminarju, s poudarkom na vsebinski, retorični in jezikovni komponenti.

Boehmer, Elleke. Colonial & Postcolonial Literature. Oxford: Oxford UP, 1995. COBISS.SI-ID – 3023458
Ashcroft, Bill et al. (eds). The Post-Colonial Studies Reader. London: Routledge, 1997. COBISS.SI-ID – 6565474
Said, Edward. Orientalism. London: Penguin Books, 1995. COBISS.SI-ID – 368781
Študenti dobijo seznam obravnavanih del na začetku predavanj.