Antropologija globalizacije

Antropologija globalizacije

Stopnja: 2

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Muršič Rajko, Vodopivec Nina

Uvod v antropologijo globalizacije, njene specifike in položaj v širši stroki. Evropeizacija, vesternizacija, modernizacija, amerikanizacija in globalizacija. Globalizacija kot posledica modernosti. Globalizacija in globalnost. Lokalne kulture in globalizacija ter glokalnost. Evrocentrizem, kolonializem in svetovni model. Ekonomski in kulturni vidiki globalizacije. Muslimanski univerzalizem in zahodnjaška globalizacija. Civilizacije v zgodovini in danes, konflikti in medsebojni vplivi. Islam in Zahod, konfrontacija in kooperacija. Nacionalna in nadnacionalna država. Notranje in mednarodne migracije. Imigracija in integracija. Spopad civilizacij. Grožnja islama: mit ali realnost? Globalni terorizem.

1. Blaut, J. M., 1993, The Colonizer's Model of the World. New York in London: The Guilford Press.
2. Chakrabarty, Dipesh, 2000, Provincializing Europe. Princeton: Princeton University Press.
3. Esposito, John, 1999, The Islamic Threat. Myth or Reality? New York: Oxford University Press.
4. Hagen, Lewis, 1959, Aristotle and American Indians. A Study in Race Prejudice in the Modern World. Bloomington: Indiana University Press.
5. Hopkins, A. G., 2002, Globalization in World History. London: Pimlico.
6. Huntington, Samuel, 1998, The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order. New York: Simon & Schuster.
7. Jezernik, Božidar, ur., 2002, Besede terorja. Ljubljana: Filozofska fakulteta.
8. Robertson, Roland, 1992, Globalization. London: Sage.
9. Tomlinson, John, 1999, Globalization and Culture. London: Polity.
10. Zulaika, Joseba, in William A. Douglas, 1996, Terror and Taboo. The Follies, Fables, and Faces of Terrorism. New York: Routledge.