Aplikativna etnomuzikologija

Aplikativna etnomuzikologija

Stopnja: 2

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Bogunović Hočevar Katarina, prof. dr. Pettan Svanibor Hubert

Podaljšanje namena znanstvenega udejstvovanja, ki se praviloma konča z razširjanjem in poglabljanjem znanja, v smeri kreativne uporabe pridobljenega znanja, razumevanja in veščin za izboljšanje razmer v raznovrstnih socio-kulturnih kontekstih. Obravnavanje situacij v razponu od medkulturnega nerazumevanja, cenzuriranja in vojskovanja do begunskih kriz in zdravljenja z glasbo. Spoznavanje tipov etnomuzikoloških intervencij ter dosežkov znotraj vedno bolj prisotnega polja aplikativne etnomuzikologije.
30 kontaktnih ur je namenjenih terenskim vajam.

• Pettan, Svanibor in Jeff Todd Titon, ur. 2015. The Oxford Handbook of Applied Ethnomusicology. New York: Oxford University Press.
• Harrison, Klisala, Elizabeth Mackinlay in Svanibor Pettan, ur. 2010. Applied Ethnomusicology: Historical and Contemporary Approaches. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.
• Kalinga Dona, Lasanthi Manaranjanie. 2010. 'Community Music Therapy in Action: Healing through Pirit Chanting in Sri Lanka'. Journal of Urban Culure Research 1/1: 148-159.
• Koen, Benjamin et al., ur. 2009. The Oxford Handbook of Medical Ethnomusicology. New York: Oxford University Press.
• Korpe, Marie, ur. 2001. 1st World Conference on Music and Censorship. Copenhagen: Freemuse.
• Pettan, Svanibor, ur. 2008. Applied Ethnomusicology. Muzikološki zbornik 44/1.
• Reyes, Adelaida, 1999. Songs of the Caged, Songs of the Free. Music and the Vietnamese Refugee Experience.
• Skyllstad, Kjell. 1997. 'Music in Conflict Management. A Multicultural Approach'. International Journal of Music Education 29: 73-80 (1997)
• Titon, Jeff Todd, ur. 1992. Music and Public Interest. Ethnomusicology 36/3.