Britanska družba, kultura in literatura

Britanska družba, kultura in literatura

Stopnja: 1

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Kocijančič Pokorn Nike

Predmet se deli na podpredmeta:
a) Britanska literatura
b) Britanska družba in kultura
Britanska zgodovina in literatura: Keltsko obdobje; rimska nadoblast; anglo-saksonsko obdobje, staroangleška literatura; normansko obdobje; srednjeangleška literatura; angleška renesansa, družbeni premiki in literatura elizabetinskega in jakobinskega obdobja; William Shakespeare; državljanska vojna, literatura metafizicnih pesnikov in Johna Miltona; ponovna vzpostavitev monarhije in restavracijska komedija; klasicisticno obdobje v družbi in literaturi; viktorijansko obdobje in vrednote; izbrani romani 18. in zgodnjega 19. stoletja; angleško pesništvo romanticnega obdobja; izbrana dela Charlesa Dickensa, viktorijanski pesniki in dramatiki (Tennyson, Robert in Elizabeth Barrett Browning, Arnold, Hopkins).
Britanska družba in kultura: Britanija, britanskost, stereotipi; štirje narodi, škotska in valižanska devolucija, severnoirska problematika, angleška identiteta; zgodovina 20. Stoletja; postkolonialno obdobje, priseljenci iz bivših kolonij, Britanija kot vecetnicna družba; politicni sistem: parlament, volilni sistem, vlada in ministri, monarhija; pravosodni sistem: sodišca policija; izobraževanje: vrednote, šolski sistem, kurikulum, visokošolstvo; religija, Anglikanska cerkev, svetovna verstva; mediji, šport, kultura; bivalna kultura, družina, socialne razlike, vsakdanje življenje, preživljanje prostega casa, prehranjevalne navade.

Kocijancic Pokorn, Nike. 2012. British literature : from the Anglo-Saxons to the Victorians. 2. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.
Oakland, John. 2016. British Civilization: An Introduction. 8. ali kasnejša izdaja. London, New York. Routledge.
Limon, David. 2009. British society and culture: from a Slovene perspective. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.

Študentje in študentke morajo prebrati najmanj 7 besedil, navedenih v predpisanem seznamu ctiva, ki ga slušateljicam in slušateljem posreduje izvajalec oz. izvajalka predmeta. / For their home reading students have to select at least 7 works from the reading list provided by the lecturer.