Didaktika italijanščine 3

Didaktika italijanščine 3

Stopnja: 2

Ure predavanj:15

Ure seminarjev:15

Ure vaj:30

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Mertelj Darja, lekt. dr. Stanič Daša

Vsebina

PREDAVANJA in SEMINARJI

Poučevanje/učenje italijanščine
kot tuji jezik stroke
Povezanost s principi poučevanja italijanščine
za splošne potrebe. Ključne razlike med splošnimi in spedifičnimi potrebami učencev,
oblikovanje ciljev, izdelava žanrskih učnih gradiv.

CLIL in medpredmetno povezovanje
italijanščine kot TJ z drugimi šolskimi predmeti

Poučevanje/učenje italijanščine TJ za otroke
(do 12.leta)
Principi poučevanja italijanščine glede na otrokova razvojna obdobja. Specifični vidiki
poučevanja/učenja. Značilne učne tehnike.

VAJE
Načrtovanje pouka (in samostojnega dela
učencev):
- izdelava učne priprave,
določanje glavnih in delnih/specifičnih učnih ciljev;
- oblike organizacije poučevanja/učenja;
- analiza in izbiranje učbeniških gradiv,
izdelava dodatnih učnih sredstev;
- učni pripomočki / sredstva.

Obrnjeno učenje (angl. flipped learning),
za splošne in specifične potrebe.