Diferencialna psihologija

Diferencialna psihologija

Stopnja: 2

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Kobal Grum Darja

Variabilnost v obnašanju in doživljanju Izvori in dejavniki individualne in skupinske variabilnosti: evolucija, dednost, okolje in samodejavnost. Sovplivanje genov, socialnih vplivov in samodejavnosti na medosebne in skupinske razlike. Genetski, evolucijski in socialni (kulturni) izvori variance psihičnih in vedenjskih značilnosti. Mere centralnih tendenc in razpršenosti vedenjskih in psihičnih/osebnostnih lastnosti. Različnost, drugačnost, odklonskost. Problemi merjanja razlik. Vidiki variabilnosti: intervariabilnost in intravariabilnost.

Razlike med posamezniki: Znanstveno proučevanje interpersonalnih razlik. Razlike v osebnosti in osebnostnih lastnostih. Razlike na konativnem področju osebnosti: emocije, temperament, značaj, (temeljne) dimenzije in tipi osebnosti. Razlike na kognitivnem področju osebnosti: inteligentnost in druge sposobnosti. Razlike v motivih, interesih, stališčih, prepričanjih, idealih in vrednotah. Razlike v samopodobi in samospoštovanju.

Razlike med skupinami: Znanstveno raziskovanje skupinskih razlik. Najpomembnejše psihološke in vedenjske razlike med pomembnimi skupinami (spol, starost, socioekonomski sloj in druge socialne stratifikacije, nacionalnost, vera, kultura …). Pomen poznavanja medosebnih in skupinskih razlik in drugačnosti v sodobnem življenju in družbi.

- Ardila, A. (2008). On the evolutionary origins of executive functions. Brain And Cognition, 68(1), 92-99.
- Chamorro-Premuzic, T., von Stum, S., Furnham, A. (ur.). (2011). The Wiley-Blackwell Habdbook of Individual Differences. Blackwell Publishing Ltd. (izbrana poglavja)
- Kobal Grum, D. (2017). Samopodoba v diferencialni psihologiji. Znanstvena založba Filozofske fakultete. (str. 51-114)
- Kobal Grum, D. (2021). Vem, hočem, čutim: kognitivno-motivacijski vidiki čustev. Znanstvena založba Filozofske fakultete. Str. 82 – 183 (poudarki na individualnih, medskupinskih in mednacionalnih/medkulturnih razlikah)
- Kobal Grum, D. (ur.). (2022). Psihologija prilagajanja novi realnosti: izbrane raziskovalne teme v času pred in po uvedbi cepljenja proti covidu-19. Znanstvena založba, Filozofska fakulteta. (str. 185-213)
-Parasuraman, R.in Jiang, Y., (2011). Individual differences in cognition, affect, and performance: Behavioral, neuroimaging, and molecular genetic approaches, NeuroImage. http/doi.10.1016/j.neuroimage.2011.04.040