Digitalna kultura

Digitalna kultura

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Krašovec Primož

Predmet se ukvarja s presečiščem tehnološkega razvoja in kulturnih mutacij, značilnih za 21. stoletje. V 21. stoletju se pospešeno razvijajo predvsem digitalne medijske tehnologije, kar na ravni vsakdanje kulture pomeni prehod od komunikacije in navezovanja družabnih stikov, vezanih na govor in pisanje, k tistim, ki so vezani na računalnike (in pametne telefone). Pri tem ne gre le za prenos starih medijskih vsebin v nove tehnološke naprave, temveč se spremenijo same oblike socialnosti, kar je še posebej izrazito v primeru delovanja socialnih medijev.
Poleg socialnih medijev se konec 20. in v 21. stoletju razvijejo tudi druge nove medijske oblike in načini njihove uporabe, katerih podlaga so nove medijske tehnologije, npr. gejming, digitalne prakse družbenega nadzora in političnega komuniciranja in algoritemsko oglaševanje. Semester se zato začne s splošno teorijo prehoda od “starih” k novim, digitalnim medijem ter obravnavo tako tehnoloških kot družbenih in kulturnih sprememb, ki jih prinašajo.
Druga polovica semestra je namenjena študijam posameznih primerov uporabe in kulturnih učinkov novih medijev, tj. vprašanjem socialnih medijev in transformacij socialnosti; gejminga kot način uporabe medijske tehnologije, ki podre ločnico med medijsko produkcijo in recepcijo; algoritemskega oglaševanja kot prehoda od oglaševanja kot prepričevanja k oglaševanju kot zapeljevanju; videospotov, oglasov in najavnih špic nadaljevank kot ključnih novomedijskih vizualnih vsebin; in znanstvene fantastike kot ključnega novomedijskega žanra.
Te študije primerov spremljajo tudi razmisleki o političnih implikacijah novih medijskih tehnologij, predvsem problemih digitalnega nadzora in krhanja demokratičnih postopkov politične izbire in odločanja.

• Bratton, Benjamin. The stack. Cambridge: The MIT press, 2016. https://web.s.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=0&sid=f061c1c6-c757…
• Monovich, Lev. 2018. Software takes command. New York [etc.] : Bloomsbury Academic. COBISS.SI-ID - 104478979
• Kittler, Friedrich. Gramophone, film, typewriter. Stanford: Stanford university press, 1999. COBISS.SI-ID – 26509410.
• Flusser, Vilem. Does writing have a future? Minneapolis: University of Minnesota press, 2011. COBISS.SI-ID - 67959138
• Galloway, Alexander. Teorija video iger : eseji o algoritemski kulturi.. Ljubljana: Maska, 2011. COBISS.SI-ID – 259543808.
• Dijck, Jose. The culture of connectivity. Oxford: Oxford university press, 2013. COBISS.SI-ID - 41240067

Seznam literature se vsako študijsko leto posodablja in objavlja v informacijskem sistemu fakultete.