Diplomsko delo

Diplomsko delo

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Sevšek Šramel Špela, izr. prof. dr. Pallay Jozef

a) Slovaški jezik
b) Slovaška književnost

Med ponujenimi možnostmi si študenti izberejo ali jezikoslovno ali literarno temo.
Teme so v okviru diplomskega seminarja natančneje prediskutirane. Predstavljen je tudi osnovni metodološki aparat za izdelavo diplomskega dela. Vodeno in komentirano samostojno raziskovalno delo nastaja v dveh semestrih. V petem semestru v okviru diplomskega seminarja, v šestem semestru pa predvsem kot individualne konzultacije z mentorjem in morebitnim somentorjem.

Literatura za metodološki del je predstavljena v diplomskem seminarju. Literatura za diplomsko delo je individualno določena glede na izbiro teme in naslova diplomske naloge.

Literatúra pre metodologickú časť je uvedená na diplomovom seminári. Literatúra pre samotnú diplomovú prácu je určená individuálne vzhľadom na výber témy a titulu diplomovej (bakalárskej) práce.