Dramatika Williama Shakespeara

Dramatika Williama Shakespeara

Stopnja: 1

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Maver Igor

Seznanitev z osnovnimi pojmi teorije drame, Aristotelovim pojmovanjem drame in pregled različnih teoretičnih pristopov k Shakespearovi dramatiki, s posebnim poudarkom na drugi polovici 20. stoletja in najsodobnejših kritiških trendih.
Poznavanje življenja in dela Williama Shakespeara, elizabetinske dobe ter začetkov angleškega gledališča.
Podrobna analiza njegovih velikih tragedij in nekaterih komedij ter možnosti njihovih gledaliških postavitev.
Vzpostavljanje medbesedilnih književnih povezav med obravnavanimi dramami in posameznimi avtorji v novejši angleški književnosti, njegov izjemen mednarodni vpliv ter mesto v angleškem literarnem kanonu.

De Grazia, Margreta, Stanley Wells (ur.). The New Cambridge Companion to Shakespeare. Cambridge: Cambridge UP, 2010. COBISS.SI-ID – 44837218
Hawkes, Terence (ed.). Alternative Shakespeares, Vol. 2. London: Routledge: 1996. Izbrana poglavja (1-37), str.: 140-191. COBISS.SI-ID - 5683245
Aristoteles. Poetika. Ljubljana: CZ, 1982. Izbrana poglavja (6-18), str.: 69-92. COBISS.SI-ID – 13215233
Seznam obravnavanih Shakespearovih tragedij in komedij študentje dobijo na začetku predavanj.