Družbe, kulture in literature angleških govornih področij

Družbe, kulture in literature angleških govornih področij

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Kocijančič Pokorn Nike

Predmet se deli na dva podpredmeta.
a) Literature angleških govornih področij
b) Družbe in kulture angleških govornih področij

Literature angleških govornih področij: obravnava pojmov »imperializem« in »kolonializem« in »post-kolonializem«, pregled irske literature v angleščini (Jonathan Swift, Oscar Wilde, George Bernard Shaw, William Butler Yeats, James Joyce, Samuel Beckett, Seamus Heaney), kanadske literature v angleščini (John McRae, A. M. Klein, Alice Munro, Margaret Atwood, Michael Ondaatje), avstralske literature (Andrew Barton Paterson, Patrick White, Les Murray), novozelandske literature (Katherine Mansfield, Fleur Adcock, Keri Hulme), literature v angleščini iz Indije (E. M. Forster, George Orwell, Rabindranath Tagore, Anita Desai, Salman Rushdie), karibske literature v angleščini (Jean Rhys, Louise Bennett, Derek Walcott, V. S. Naipaul), afriške literature v angleščini (Chinua Achebe, Wole Soyinka, Buchi Emecheta, Ben Okri, Doris Lessing, Nadine Gordimer, J. M. Coetzee).

Družbe in kulture angleških govornih področij: uvod v študij postokolonialnih družb in kultur; pregled postkolonialnega sveta; Kanada: uvodna predstavitev, pregled regij, politični sistem, jezikovni položaj, etnije; Avstralija: uvodna predstavitev, pregled regij, politični sistem, jezikovni položaj, etnije; Nova Zelandija: uvodna predstavitev, politični sistem, jezikovni položaj, etnije; Irska: uvodna predstavitev, politični sistem, jezikovni položaj, etnije; Indija; Južna Afrika; Karibi; postkolonialna Afrika; postkolnialna Azija; Malta, Gibraltar, Ciper; Pacifik.

- Pokorn, Nike K. (Post)Colonial Literatures in English: A Reader – skripta.
- Pisanski Peterlin, A. 2013. Družbe in kulture angleških govornih področij – Skripta

Študentje in študentke morajo prebrati najmanj 7 besedil, navedenih v predpisanem seznamu čtiva, ki ga slušateljicam in slušateljem posreduje izvajalec oz. izvajalka predmeta. / For their home reading students have to select at least 7 works from the reading list provided by the lecturer.