Fizična geografija krasa

Fizična geografija krasa

Stopnja: 1

Ure predavanj: 45

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 15

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: red. prof. dr. Stepišnik Uroš

Vsebina

- Teoretske osnove geografije krasa in razvoj temeljnih paradigem
- Osnovne značilnosti kraškega geomorfnega sistema
- Kraške kamnine in minerali
- Kemični in fizikalni procesi nastajanja krasa. Osnovni procesi, ki pogojujejo in generirajo kras
- Ogljikov dioksid in korozija karbonatov
- Raztapljanje kraških mineralov
- Izločanje kraških mineralov iz vode
- Hidrološke osnove zakrasevanja
- Dejavniki in procesi, ki pospešujejo ali zavirajo zakrasevanje
- Vertikalna hidrološka razporeditev krasa ter povezanost oblik in procesov z njimi
- Osnovne značilnosti, delovanje in razvoj kraškega vodonosnika
- Razvoj površinskih in podzemskih kraških oblik v dinamičnem kraškem površju
- Vpliv podnebja na zakrasevanje
- Regionalnogeografski pregled krasa v Sloveniji