Geografija prebivalstva in naselij

Geografija prebivalstva in naselij

Stopnja: 1

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 15

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Ilc Klun Mojca, izr. prof. dr. Krevs Marko, red. prof. dr. Rebernik Dejan

Vsebina

Tradicionalni in sodobni geografski in družboslovni filozofski pristopi in geografija prebivalstva. Zgodovina geografije prebivalstva. Nadgradnja osnovne terminologije in znanj s področij geografije rodnosti, umrljivosti, selitev in sestav prebivalstva. Demografske in demogeografske metode za napovedovanje števila, sestave in razmestitve prebivalstva. Procesi, povezani s spreminjanjem sestave in števila prebivalstva. Primeri uporabe geografije prebivalstva.
Nastanek mest in zgodnje urbane civilizacije. Mesta in urbanizacija v Evropi. Mesta in urbanizacija v Severni Ameriki. Mesta in urbanizacija v Avstraliji in Oceaniji. Skupne značilnosti mest in urbanizacije v Tretjem svetu. Mesta in urbanizacija v Severni Afriki in JZ Aziji. Mesta in urbanizacija v Aziji. Mesta in urbanizacija v Podsaharski Afriki. Mesta in urbanizacija v latinski Ameriki.