Geografsko terensko delo

Geografsko terensko delo

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 75

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: asist. Stefanovski Sašo, doc. dr. Trobec Tajan, izr. prof. dr. Kušar Simon, izr. prof. dr. Ogrin Matej, izr. prof. dr. Repe Blaž, prof. dr. Ogrin Darko, prof. dr. Potočnik Slavič Irma, prof. dr. Rebernik Dejan, prof. dr. Stepišnik Uroš, prof. dr. Zupančič Jernej

- Uvajalno laboratorijsko delo.
- Terensko delo v okviru posameznega predmeta: Hidrogeografija (2 dni), Pedogeografija (1 dan), Biogeografija (2 dni), Urbana geografija (1 dan), skupaj: Geografija podeželja, Politična geografija in Geografija turizma in prometa (vsebine s področja prometa) (2 dni).
- Skupno terensko delo v izbrani pokrajini v okviru predmetov Fizična geografija I in Fizična geografija II.
- Terensko delo, ki se nanaša na vsebine obravnavane pri družbenogeografskih predmetih.

- Temeljna literatura je navedena pri posameznih fizičnogeografskih in družbenogeografskih predmetih.
- Izbrana literature za geografsko območje terenskega dela.