Glasbeni stavek 4

Glasbeni stavek 4

Stopnja: 1

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 60

Ure vaj: 30

ECTS točke: 10

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Sukljan Nejc, prof. dr. Pompe Gregor, prof. Vrhunc Larisa

Predavanja potekajo predvsem v obliki analiz glasbenih primerov. Vsebinsko obsegajo:
• obdelovanje in utrjevanje definicij pojmov in metod analize glasbenega stavka;
• razclenjevanje povezanosti in soodvisnosti glasbenih komponent in formalne strukture;
• seznanjanje z razlicnimi kompozicijskimi tehnikami, pristopi in slogi po letu 1900;
• spoznavanje posebnosti osebnih slogov izbranih skladateljev tega obdobja;
• prepoznavanje povezav med kompozicijskimi pristopi in tehnikami razlicnih obdobij.

Seminar je namenjen utrjevanju in poglabljanju poznavanja glasbeno-teoretskih disciplin in prvin ob konkretnih primerih. Obsega konkretno spoznavanje s kompozicijskimi tehnikami 20. in 21. stoletja in samostojno analizo z zmožnostjo vpenjanja v širši zgodovinski kontekst:
• Arnold Schönberg in dodekafonija;
• Alban Berg – dodekafonija in tonalnost;
• zvok in struktura pri Antonu Webernu;
• harmonija Paula Hindemitha, Béle Bartóka in Oliviera Messiaena;
• serializem;
• aleatorika;
• spektralna glasba;
• elektroakusticna glasba.

Vaje so namenjene spoznavanju instrumentacije in orkestracije prek obravnave razlicnih glasbenih zasedb: komorne skupine z godali, komorne skupine s pihali, komorne skupine s trobili, simfonicni in nekateri drugi orkestri razlicnih obdobij.

• G. Pompe, Novi tokovi v glasbi 20. stoletja, Ljubljana 2016.
• V. Persichetti, Twentieth-century harmony, New York 1961.
• K. O. Treibmann, Strukturen in neuer Musik, Leipzig 1981.
• D. de la Motte, Musikalische Analyse, Kassel 1990.
• R. P. Morgan, Twentieth-Century Music, New York 1991.
• H. Danuser, Die Musik des 20. Jahrhunderts: mit 108 Notenbeispielen, 130 Abbildungen und 2 Farbtafeln, Neues Handbuch der Musikwissenschaft 7, Laaber 1984.
• Ch. Wünsch, Satztechniken im 20. Jahrhundert, Kassel 2009.
• S. Adler, The study of orchestration, New York 2002.
• C. Lawson, Colin (ur.), The Cambridge companion to the orchestra. Cambridge 2003.
• A. Carse, The history of orchestration, New York 1964.