Italijanska družba, kulttura in literatura III

Italijanska družba, kulttura in literatura III

Stopnja: 1

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Grošelj Robert

Predmet se deli na dva podpredmeta:
a) Italijanska družba in kultura 3
b) Italijanska literatura 3

Italijanska družba in kultura 3:
Italijanski politični sistem in najpomembnejši organi demokratične republike, najpomembnejše stranke in politične osebnosti; pravni sistem v teoriji in praksi; šolski sistem in reforme zadnjih let; zdravstvo in socialno varstvo; gospodarstvo in razvoj.

Italijanska literatura 3: Pregled literarnih smeri na prehodu v dvajseto stoletje: avantgarde, dekadentizem, Crepuscolari, hermetična poezija in druge smeri prvih desetletij; italijanska dramatika v 20. stoletju; Pirandello; razvoj italijanskega modernega romana; Svevo; literatura fašističnega, antifašističnega in vojnega obdobja; povojna italijanska literatura; najvidnejša imena sodobne italijanske proze in poezije.

- La Costituzione Italiana.
- Bonifazi E., Pellegrino A. 2009. Terzo millennio. Corso di educazione alla convivenza civile. Firenze: Bulgarini.
- Romano, R. (1994). Paese Italia. Venti secoli di identita. Roma: Donzelli.
- Balboni, Paolo E. e Cardona, Mario (a cura di). Storia e Testi di Letteratura Italiana per Stranieri. Nuova edizione riveduta e corretta. Perugia: Guerra.
- Petronio, G. 2000. La nuova attivita letteraria in Italia. Palermo: Palumbo.

Študentje in študentke morajo prebrati najmanj 7 besedil, navedenih v predpisanem seznamu čtiva, ki ga slušateljicam in slušateljem posreduje izvajalec oz. izvajalka predmeta. / For their home reading students have to select at least 7 works from the reading list provided by the lecturer.