Italijanske lektorske vaje 2

Italijanske lektorske vaje 2

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: asist. dr. Hvalič Erzetič Barbara, lekt. Hussu Tereza

Študenti:
- se seznanjajo z aktualnimi dogodki v Italiji
- spoznajo zakonitosti določenih besedilnih vrst (npr. znanstveni članek, časopisni članek, komentar, opravičilo, prošnja, poročilo, povzetek, intervju, recenzija, itd.),
Tematike iz italijanskega življenja: nekatere socialno-politične značilnosti italijanske družbe (kriminalne organizacije, osnovno o vlogi Berlusconija in političnem sistemu), knjige in film (bralne navade Italijanov, pregled osnovnih filmskih zvrsti, omeniti znane založbe in knjižne zbirke, knjižnice, način iskanja v knjižnicah), sodobna umetnost, socialna omrežja, status ital. jezika (odnos do narečij in do knjižnega jezika, italijanščina v svetu, zgodovina, jezik mladih, vpliv angleščine in drugih jezikov, spremembe v jeziku), aktualna vprašanja, emocije in nekateri z njim povezani problemi in vprašanja (nasilje, odnosi starši-otroci, odnos do živali, itd.),.
Ustno izražanje: predstavitev aktualnih dogodkov v Italiji v povezavi z obravnavanimi področji.
Pisno izražanje: tvorba besedil v povezavi z obravnavanimi področji.

1. R. Bozzone Costa – C. Ghezzi - M. Piantoni, Nuovo Contatto C1. Corso di lingua e civilta italiana per stranieri. Loescher Eduzioni, 2013.
2. S. Bertoni - B. Cauzzo - G. Debetto, Caleidoscopio italiano. Uno sguardo sull'Italia attraverso i testi letterari
(2,. del) Loescher Editore, 2014, (drugi del ucbenika)
3. A. Filippone – S. Radicchi, Caccia ai tesori, Loescher Editore, 2011, (drugi del ucbenika)
4. L. Bentini - A. Borri Leggere per scrivere, Loescher Editore, 2016, (drugi del ucbenika)
5. E. Ercolino - T. A. Pellegrino, L'utile e il dilettevole 2 (B2-C2), Loescher Editore, 2011
6. A. De Giuli – C. Guastalla – C. M. Naddeo: Nuovo Magari B2, (libro di classe). Alma: Firenze, 2010, str. 54-62, 131-134.
7. A. De Giuli – C. Guastalla – C. M. Naddeo: Nuovo Magari C1 –C2. Alma: Firenze, 2010, str. 60-82, 157-168, 210-217, 242-245
8. Izbrani aktualni časopisni članki v papirni obliki ali na spletu (La Repubblica, Corriere della sera, Il Sole 24 ore, Panorama, Focus, L'Espresso itd.)