Italijanski glagol 2

Italijanski glagol 2

Stopnja: 1

Ure predavanj:15

Ure seminarjev:0

Ure vaj:30

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Kenda Jana, lekt. dr. Stanič Daša

Vsebina

- morfologija in sintaksa glagola
- raba glagolskih oblik