Analiza strokovnih besedil

Analiza strokovnih besedil

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: lekt. mag. Osolnik-Kunc Viktorija

Vsebina

Predmet je nadgradnja teoretskih in praktičnih spoznanj iz predmeta Strokovna komunikacija.
- Spoznavanje vloge tvorca – prejemnika sporočila/besedila v strokovni komunikacije s posebnim ozirom na razumljivosti besedila in medkulturnih posebnosti.
- Analiza besedilnih, skladenjskih, besedotvornih in nejezikovnih značilnosti strokovnega besedila glede na zakonitosti izbranega strokovnega jezika.