Avstralski kulturni modul

Avstralski kulturni modul

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 60

Ure vaj: 60

ECTS točke: 10

Nosilec/izvajalec: lekt. dr. Rot Gabrovec Veronika, prof. dr. Maver Igor

Predmet sestavljajo trije sklopi:
Predavanja Pregled avstralske književnosti
Seminar Avstralska književnost
Vaje Avstralska kultura in družba

1. Pregled avstralske književnosti
Obravnava kolonialne dobe v avstralski književnosti, začetki romana, poezije in kratke zgodbe ter pomen 'nacionalističnega' obdobja konec 19. stoletja.
Pojmi ekspatriacije, eksila, duhovne (de)kolonizacije in mitopoeze v avstralski literaturi 20. stoletja ter razvoja literarne kritike in formiranja literarnega kanona.
Analiza posameznih izbranih tekstov različnih žanrov izpod peresa najbolj reprezentativnih avtorjev, vključno z multikulturno in domorodsko tradicijo.
Obravnava slovenske izseljenske književnosti v Avstraliji ter problematika sodobnega multikulturalizma.
2. Avstralska književnost
Poglobitev poznavanja ustvarjanja izbranih reprezentativnih avtorjev: avstralski ustvarjalci, za primerjavo književnega ustvarjanja v Commonwealthu na južni polobli tudi nekateri novozelandski avtorji.
Analiza in interpretacija posameznih literarnih tekstov obravnavanih avtorjev in uporaba različnih kritiških pristopov.
Predstavitev posameznih seminarskih nalog študentov v seminarju, s poudarkom na vsebinski, retorični in jezikovni komponenti.
3. Avstralska družba in kultura:
Reprezentacije kulture v Avstraliji (tradicija & nezavedno vs. običaji & družbena pravila in zakoni / jezik in družba / sistem vrednot / literatura, film, glasba itd.)
Človek in narava (geografija Avstralije, zgodovina Avstralije, mesto in podeželje, ekološke tematike, gospodarstvo itd)
Ljudje med seboj (družina in družba, prvi prebivalci, priseljenci, begunci, rasizem in nacionalizem, ikone avstralske družbe itd)

Pregled avstralske književnosti:
Webby, Elizabeth (ed.). The Cambridge Companion to Australian Literature. Cambridge: Cambridge University Press, 2000. Izbrana poglavja (1, 4, 7, 10)), str.: 19-49, 105-133, 183-208, 258-293). COBISS.SI-ID – 16749922
Jurak, Mirko in Maver, Igor (ur.). Essays on Australian and Canadian Literature. Ljubljana: ZIFF, 2000. Izbrana poglavja, str.: 13-44, 63-86, 99-120, 205-214. COBISS.SI-ID – 108226816

Avstralska književnost:
Lord, Mary (ed.). The Penguin Best Australian Short Stories. Ringwood: Penguin Books Australia, 1991. 335 str. COBISS.SI-ID – 43362
Ashcroft, Bill et al. (eds). The Post-Colonial Studies Reader. London, New York: Routledge, 2004. Izbrana poglavja (7, 8, 12), str.: 213-282, 391-424. COBISS.SI-ID – 31998306

Avstralska kultura in družba:
Bird Rose, Deborah. 2000 (1992). Dingo Makes Us Human: Life And Land In An Australian Aboriginal Culture. Cambridge: Cambridge University Press. Str.: 237. COBISS.SI-ID - 31284066
Broome, Richard. 2002 (1982). Aboriginal Australians. 3rd edn. Crows Nest, NSW: Allen & Unwin. Izbrana poglavja, str.: 13-25, 40-288. COBISS.SI-ID - 50714369
Burnside, Julian (ed.). 2003. From Nothing to Zero: Letters from Refugees in Australia's Detention Centres. Footscray, Vic.: Lonely Planet Publications. Str.: 192. COBISS.SI-ID - 9983794
Flannery, Tim (ed.). 2001 (1998). The Explorers: Epic First-Hand Accounts of Exploration in Australia. London: Phoenix Press. Izbrana poglavja, str.: 1-16, 35-56, 212-225, 254-264. COBISS.SI-ID - 166035971
Giles, J., T. Middleton. 1999. Studying Culture. Oxford: Blackwell. Izbrana poglavja, str.: 7-125, 163-257. COBISS.SI-ID - 57129058
Hughes, Robert. 1996 (1987). The Fatal Shore: A History of the Transportation of Convicts to Australia, 1787–1868. London: The Harvill Press. Str.: 244. COBISS.SI-ID - 167232515
Hirst, Warwick. 2003. Great Convict Escapes in Colonial Australia. East Roseville, NSW: Kangaroo Press (Simon and Schuster, Australia). Str.: 200. COBISS.SI-ID–167048963
Knightley, Phillip. 2001. Australia: A Biography of a Nation. London: Vintage. Str.: 353. COBISS.SI-ID – 13460793
Lindqvist, Sven. 2008. Terra Nullius. Ljubljana: Sanje. COBISS.SI-ID - 232420608
Ronowicz, E., C. Yallop. 1999. English: One Language, Different Cultures. London and New York: Cassell. Izbrana poglavja, str.: 99-125. COBISS.SI-ID – 10469730
Potopis po dogovoru.