Epistemologija humanistike in družboslovja

Epistemologija humanistike in družboslovja

Ure predavanj: 40

Ure seminarjev: 20

Ure vaj: 0

ECTS točke: 10

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Krašovec Primož

Predmet se ukvarja z ustrojem človeškega mišljenja na večih ravneh. Začnemo z biološko in evolucijsko določenostjo mišljenja in teorijo, po kateri mišljenje ni pasivno odčitavanje podatkov iz okolja, temveč aktiven proces, ki je del učinkovitega delovanja organizma v okolju.
Nadaljujemo z analizo mišljenja v zgodovinskem, socialnem in kulturnem kontekstu ter pri tem obravnavamo kognitivnoznanstvene teorije razširjenega in utelešenega uma ter umestitev človeškega mišljenja in komunikacije v širše naravne in kulturne sisteme.
Semester zaključimo z raziskavo povezave med mišljenjem in tehnologijo v paleoantropološki (neločljivost razvoja tehnologije od evolucije človeške vrste same) in aktualni (določenost današnjega mišljenja z novimi tehnologijami in novimi mediji) perspektivi, ter s splošnim razmislekom o tem, kako je znanstveno mišljenje konstituirano danes.

Izbrana poglavja iz:
• Maturana, Humberto R., in Varela, Francisco J. Drevo spoznanja. Studia humanitatis, Ljubljana, 2005. COBISS.SI-ID – 222170112
• Varela, Francisco J., Thompson, Evan, in Rosch, Eleanor. Utelešeni um : kognitivna znanost in človeško izkustvo Krtina, Ljubljana, 2017. COBISS.SI-ID – 293381632
• Bateson, Gregory. Ekologija idej : zbrani eseji iz antropologije, psihiatrije, evolucije in epistemologije. Beletrina, Ljubljana, 2019. COBISS.SI-ID – 301059072
• Leroi-Gourhan, Andre. Gib in beseda I in II. Ljubljana, Studia humanitatis, 1988 in 1990. COBISS.SI-ID – 6802688
• Clark, Andy. Natural born cyborgs. Oxford university press, Oxford, 2004. https://web.s.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=0&sid=6574d51f-b218…
• Bachelard, Gaston. Oblikovanje znanstvenega duha : prispevek k psihoanalizi objektivnega spoznanja. Studia humanitatis, Ljubljana, 2012. COBISS.SI-ID - 260715520

(Seznam literature se vsako šolsko leto dopolni z relevantno novo in/ali prej spregledano klasično literaturo)