Epistemologija zgodovine

Epistemologija zgodovine

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Kosi Jernej, prof. dr. Verginella Marta

Predmet obravnava pogojenosti zgodovinskega preučevanja in razpira teoretsko ozadje posameznih zgodovinopisnih vprašanj, problematizira epistemološka vprašanja, ki zadevajo pisanje zgodovine in zgodovinarjevo preučevanje evropske preteklosti. Študenti in študentke se v seminarskem delu predmeta poglobljeno preizkusijo v samostojni refleksiji o posameznih zgodovinopisnih prijemih (regresivna metoda, indiciarna metoda, oral history, raba fotografije kot zgodovinopisnega vira), pisanju nacionalne in etnocentrične zgodovine. V seminarski obliki samostojno problematizirajo posamezne tematske sklope (javna raba zgodovine, odnos med spominom in zgodovino, razmerje med individualnim in kolektivnim spominom, razmerje med zgodovino in spominom).

- B. Anderson, Imagined Communities: Reflections On the Origin and Spread of Nationalism, Verso, London 1983 (v slov. Zamišljene skupnosti, Ljubljana, 2000, 223 str.)
- M. Bloch, Apologie pour l'histoire ou métier d'historien, Pariz 1949 (v slov.: Apologija zgodovine in zgodovinarjev poklic, Ljubljana 1996, 183 str.)
- R. Koselleck, Vergangene Zukunft, Frankfurt am Main 1989 (v slov. Pretekla prihodnost, Ljubljana 1999, 401 str.)
- K. Pomian, L'ordre du temps, Paris, 1984 (v slov. Red časa, Ljubljana, 2010)
- M. Halbwachs, Les cadres sociaux de la mémoire, Pariz 1968 (v slov. Kolektivni spomin, Ljubljana 2001, 264 str.)
- E. W. Said, Orientalism, New York 1978 (v slov. Orientalizem, Ljubljana 1996, 457 str.)
- E. W. Said, Culture and Imperalism, London 1992 (v slov. Kultura in imperializem, Ljubljana 2005)
- G. C. Spivak, A critique of Postcolonial Reason, Cambridge-London 1999 -New York 1996
- M. Sahlins, Islands of History, Chicago 1985
- G. Levi, Nematerialna dediščina, Ljubljana 1996, 237 str.