Epistemologija zgodovine

Epistemologija zgodovine

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Kosi Jernej, prof. dr. Verginella Marta

Predmet obravnava pogojenosti zgodovinskega preučevanja in razpira teoretsko ozadje posameznih zgodovinopisnih vprašanj, problematizira epistemološka vprašanja, ki zadevajo pisanje zgodovine in zgodovinarjevo preučevanje evropske preteklosti. Študenti in študentke se v seminarskem delu predmeta poglobljeno preizkusijo v samostojni refleksiji o posameznih zgodovinopisnih prijemih (regresivna metoda, indiciarna metoda, oral history, raba fotografije kot zgodovinopisnega vira), pisanju nacionalne in etnocentrične zgodovine. V seminarski obliki samostojno problematizirajo posamezne tematske sklope (javna raba zgodovine, odnos med spominom in zgodovino, razmerje med individualnim in kolektivnim spominom, razmerje med zgodovino in spominom).

- B. Anderson, Zamišljene skupnosti, Ljubljana, 2007, 223 str. COBISS.SI-ID - 238377472)
- M. Bloch, Apologija zgodovine in zgodovinarjev poklic, Ljubljana 1996, 183 str. COBISS.SI-ID - 62645504)
- R. Koselleck, Pretekla prihodnost, Ljubljana 1999, 401 str. COBISS.SI-ID - 100152064)
- K. Pomian, Red časa, Ljubljana, 2010 COBISS.SI-ID - 253195520)
- M. Halbwachs, Kolektivni spomin, Ljubljana 2001, 264 str. COBISS.SI-ID - 115775744)
- M. Sahlins, Islands of History, Chicago 1985 COBISS.SI-ID - 18085730
- G. Levi, Nematerialna dediščina, Ljubljana 1996, 237 str. COBISS.SI-ID – 54263808
- S. Buck- Morss, Hegel, Haiti in univerzalna zgodovina,Ljubljana, 2012, 173 str. ID - 263769856