Etnologija evropskih posocialističnih dežel

Etnologija evropskih posocialističnih dežel

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Habinc Mateja

Uvodna poglavja so namenjena seznanitvi s prostorom in zgodovino vzhodne Evrope. Sledijo prikaz sodobne problematike načinov življenja v »tranzicijskih« deželah, kritični pregled literature zahodnih »tranzitologov« ter posamezni odzivi domačih raziskovalcev. Predavanja so usmerjena v rušenje mita o posocializmu in iskanje povezav s pokolonialnimi raziskavami, skozi branje izbranih besedil s posebnim poudarkom na preučevanju sodobnih načinov življenja pa predstavijo tudi sodobna dogajanja v etnologiji in sociokulturni antropologiji vzhodne, srednje in Jugovzhodne Evrope.

1. Michal Buchowski, Anthropology in Postsocialist Europe. V: Ullirch Kockel, Máiréad Nic Craith in Jonas Frykman, ur., A Companion to the Anthropology of Europe. Oxford, Chichester, Malden (MA) 2012, Wiley-Blackwell, str. 69–87.
2. Michal Buchowski, Hierarchies of Knowledge in Central-Eastern European Anthropology. V: Anthropology of East Europe Review let. 22, št. 2, 2004 (dostopno na: http://condor.depaul.edu/~rrotenbe/aeer/v22n2/Buchowski%2022(2)%20Fall%…)
3. Peter Skalnik, A Post-communist Millenium: the Struggles for Sociocultural Anthropology in Central and Eastern Europe. Praga in Pardubice 2002: Karlova Univerza in Univerza Pardubice.
4. Tanja Petrovic, Studying Post-Socialism in Slovenia: The State of Art. V: Ethnologia Balkanica letn. 17, 2014, str. 267–281.
5. Borut Brumen in Rajko Muršič, ur., Cultural Processes and Transformations in Transition of the Central and Eastern European Post-Communist Countries. Ljubljana 1999: Filozofska fakulteta.
6. Tatjana Thelen, Shortage, Fuzzy Property and other Dead Ends in the Anthropological Analysis of (Post)socialism. V: Critique of Anthropology letn. 31, št. 1, 2011, str. 251–255.
7. Alexei Yurchak, Soviet Hegemony of Form: Everything Was Forever, Until It Was No More. V: Comparative Studies in Society and History letn. 45, št. 3, 2003, str. 480–510.
8. Michal Buchowski, The Specter of Orientalism in Europe: From Exotic Other to Stigmatized Brother. V: Anthropological Quarterly 79/3, 2006, str. 463–482.
9. Mateja Habinc, Europskost ukidanja praznika i socijalistickog neradnickog mentaliteta. V: Narodna umjetnost letn. 52, št. 2, 2015, str. 69-84.
10. Ivan Kovačević, Jugoslovensko kulturno naslede – od jugoslovenske ideje do jugonostalgije. V: Ivan Kovacevic, ur., Ogledi o jugoslovenskom kulturnom nasledu. Zbornik radova sa naucnog skupa Okviri konstruisanja jugoslovenskog kulturnog nasleda. Beograd 2012: Etnološka biblioteka, Knjiga 61, str. 7–19.