Francoščina 1

Francoščina 1

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:60

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: lekt. Lamy-Joswiak Anne-Cecile, lekt. mag. Bobnar Miranda, lekt. mag. Žugelj Nataša

Vsebina

Osnovne jezikovne strukture: sedanji in prihodnji časi, člen, pridevniki, zaimki, zanikanje, velelnik.
Osnovno besedišče: osebni podatki, opis samega sebe, svojega poklica, zanimanj, družine. Ura, dnevi v tednu, letni časi. Opis kraja.
Bralno in slušno razumevanje: kratka prirejena in avtentična besedila v francoščini.
Ustno in pisno izražanje: tvorjenje preprostih govorjenih in pisnih sporočil.
Osnove francoske in frankofonske civilizacije in kulture: geografija Francije, frankofonija, navade (prazniki), francoski šanson.