Francoščina 2

Francoščina 2

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:60

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Lah Meta, lekt. dr. Oven Jacqueline, lekt. Lamy-Joswiak Anne-Cecile

Vsebina

Jezikovne strukture: pretekli časi, člen, pridevniki, zaimki, izrazi za količino in čas, vprašalnice, primerjanje, ipd.
Besedišče: pripoved o preteklem dejanju, poklici, jedi, potovanja, podrobnejši opis mesta.
Bralno in slušno razumevanje: nekoliko daljša prirejena in avtentična besedila v francoščini.
Ustno in pisno izražanje: tvorjenje preprostih govorjenih in pisnih sporočil.
Osnove francoske in frankofonske civilizacije in kulture: gastronomija, osnove francoskega šolskega sistema, francoska mesta, frankofonija: dežele in mesta s francoskega govornega področja, francoski šanson, preprosta književna besedila v izvirniku.