Francoska literarna teorija in kritika

Francoska literarna teorija in kritika

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Marinčič Katarina

Vsebina

Predmet uvodoma poseže v 'predzgodovino' literarne teorije in kritike v Franciji (Plejada v 16. stoletju; spor med 'starimi' in 'modernimi' v 17. stoletju) ter se nato posveti razvoju francoske literarne teorije in kritike v 19. in 20. stoletju. Ob reprezentativnih besedilih obravnava naslednje teme: Diderot kot literarni kritik; Mme de Staël in Benjamin Constant; Sainte-Beuve in biografska metoda; Taine in pozitivizem; Lanson in temelji moderne literarne zgodovine; Mornet in začetki duhovne zgodovine; Bachelard in začetki tematske kritike; tematska kritika in njeni najpomembnejši predstavniki (Richard, Poulet, Starobinski); 'psihokritika' (Ch. Mauron); strukturalizem (R. Barthes; M.L. Goldmann); začetki semiotike (skupina 'Tel Quel'); G. Genette.