Francoski gledališki govor

Francoski gledališki govor

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: lekt. dr. Stanič Daša, prof. dr. Pogačnik Vladimir

Posebnosti francoske govorne verige. Govorni registri in položaji. Umetnostno besedilo in poetična funkcija jezika. Gledališko (dramsko besedilo) in poetične forme. Delo z glasom in dikcijo. Korekcija govora. Modalnost. Pomen in smisel. Prozodične in intonacijske posebnosti francoskega gledališkega govora. Intonacija kot samostojna raven jezikovnega sporočila in indikacija sporočanjskega stališča.
Dialog in monolog. Govorna izmenjava. Gledališki govor kot refleksija in konflikt. Neverbalna komunikacija.

P. Léon (1993): Précis de phonostylistique. Parole et expressivité. Pariz:Nathan Université. COBISS.SI-ID - 742242