Geografija Azije

Geografija Azije

Ure predavanj: 45

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Ogrin Matej

Vsebina

- Osnovne naravnogeografske značilnosti Azije (kamninska in tektonska zgradba, relief, podnebje, prsti in bio- sestavine pokrajine).
- Naravne nesreče in njihov vpliv na azijsko družbo. Prebivalstvene poteze in njihov vpliv na azijsko družbo: poteze (naravna gibanja, gostota poselitve, etnična in verska pripadnost, starost) in njihov vpliv na pokrajino.
- Ekonomskogeografske značilnosti (energetski in rudni viri, kmetijstvo, sekundarne in terciarne dejavnosti).
- Ekološki problemi.
- Regionalizacija celine.
- Geografski pregled regij: Južna Azija, Jugovzhodna Azija, Vzhodna Azija, Srednja Azija.