Geografija krasa

Geografija krasa

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: red. prof. dr. Stepišnik Uroš, Zaposleni bodoči (za najave)

Vsebina

Izbrana poglavja iz speleologije (dostopne jame kot fragmenti večjih jamskih sistemov, jamski sedimenti, jamska klima, varstvo okolja v jamah, turistična raba jam)
Izbrana poglavja iz geomorfologije in hidrogeografije krasa (denudacija kraškega površja, brezstrope jame, udornice in jamski vhodi, kontaktni kras)
Človek in kras (voda in prst na krasu, poselitev na krasu, varstvo okolja na krasu, kras in turizem)
Kras v Sloveniji in po svetu (kras v Sloveniji, dinarski kras, kras po Evropi, kitajski kras)