Hetitščina I/1

Hetitščina I/1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Repanšek Luka, prof. dr. Furlan Metka, prof. dr. Zorman Marinka

Hetitščina sinhrono. Pri vajah se ob branju sprva lažjih transliteriranih besedil seznani z hetitsko opisno slovnico in s historičnim razvojem hetitskega jezika. Spozna osnovne značilnosti neide. jezikov Prednje Azije (sumerščina, akadščina, huritščina, protohatščina).

Hetitščina diahrono. Hetitščina kot ide. jezik (Knudtzon, Hrozný). Značilnosti in drugačnosti slovničnega sistema hetitščine v primerjavi s slovničnim sistemom t. i. klasičnih ide. jezikov (stara indijščina, grščina) in vprašanje rekonstrukcije ide. prajezika, indo-hetitska teorija (Sturtevant in drugi). Klinopisni znaki treh funkcij. Glasovna vrednost klinopisnih znakov in zapisov (tip pí-e-ra-an/pí-ra-an; plene zapisi, protetični vokali, nemi/pisni vokali). Problem enojnega/dvojnega zapisa medvokalnih C (Sturtevantovo pravilo, aplikacija pravila na reflekse ide. *s in *H2, praanatolska lenizacija). Asibilacija.

- Furlan, M., Hetitščina. Priročnik I/1. Ljubljana, 2005, 36 str. COBISS.SI-ID - 30655586
- Zorman et alii, Zakaj je bilo treba uničiti Zalpo, Ljubljana, 2005, 120 str. COBISS.SI-ID - 224619776
- Friedrich, J., Hethitisches Elementarbuch I, II. Heidelberg, 1975, 195 + 119 str. COBISS.SI-ID - 9162338, COBISS.SI-ID - 26377826
- Friedrich, J., Hethitisches Wörterbuch. Heidelberg, 1952–1966, 477 str. COBISS.SI-ID - 50523136
- Hoffner, H. A. Jr. and Melchert, H. C., A Grammar of the Hittite Language: Part I: Reference Grammar, Part 2: Tutorial, Winona Lake: Eisenbrauns, 2008, 468 str. + 75 str. COBISS.SI-ID - 39982690

ali:

- Warren. H. Held, Jr., William Schmalstieg, Janet E. Gertz, Beginning Hittite. Columbus, 1987, 218 str. COBISS.SI-ID - 13841506
- The Hittite Dictionary of the Oriental Institute of the University of Chicago. Edited by H. G. Güterbock and H. A. Hoffner. Chicago, 1980– / COBISS.SI-ID - 35376738
- Kimball, S. E., Hittite Historical Phonology. Innsbruck, 1999, 456 str. COBISS.SI-ID - 164701443
- Melchert, C., Anatolian Historical Phonology. Amsterdam - Atlanta, 1994, 457 str. COBISS.SI-ID - 2954082
- Kloekhorst, A., Etymological Dictionary of the Hittite Inherited Lexicon, Leiden: Brill, 2008, 1162 str. COBISS.SI-ID - 40520290

Ostala literatura se določa po dogovoru med predavateljem in študenti vsako študijsko leto posebej.