Hetitščina II/1

Hetitščina II/1

Ure predavanj:15

Ure seminarjev:15

Ure vaj:0

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Furlan Metka

Vsebina

Nominalna morfologija. Izvor nominalnih sklonil. Pregled nominalnih deklinacij. Slovnične kategorije (število, binarni sistem spola s podkategorijo živosti, sklon, sistem sklonov v stari hetitščini in novi hetitščini). Praide. o-jevske osnove in osnove na *-eH2- in hetitska ajevska deklinacija (v kontekstu drugega anatolskega gradiva, predvsem likijskega). Dvojni deklinativni vzorec ijevskih osnov in njegovi ide. viri. Oblikotvorne posebnosti pri deklinaciji konzonantnih osnov. Prevoj v nominalnih osnovah. Delitev in izvor heteroklitičnih osnov. Besedotvorje nominalnih osnov (glavni povedni tipi).

Pronominalna morfologija (oblikotvorje in besedotvorje) in ide. viri.