Hetitščina II/2

Hetitščina II/2

Ure predavanj:15

Ure seminarjev:15

Ure vaj:0

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Furlan Metka

Vsebina

Verbalna morfologija. Slovnične kategorije glagola in njihov izvor (naklon, način, čas, število). Mijevska in hijevska konjugacija kot anatolska posebnost. Razredi mijevske in hijevske konjugacije in njihov izvor. Besedotvorje glagolskih osnov. Izvor osebil obeh konjugacij. Perfektova teorija o izvoru hijevske konjugacije. Praide. avgment in hetitščina. Izvor mediopasiva.