Hetitščina II/2

Hetitščina II/2

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Repanšek Luka, prof. dr. Furlan Metka

Verbalna morfologija. Slovnične kategorije glagola in njihov izvor (naklon, način, čas, število). Mijevska in hijevska konjugacija kot anatolska posebnost. Razredi mijevske in hijevske konjugacije in njihov izvor. Besedotvorje glagolskih osnov. Izvor osebil obeh konjugacij. Perfektova teorija o izvoru hijevske konjugacije. Praide. avgment in hetitščina. Izvor mediopasiva.

- Furlan, M., Hetitski glagol, Ljubljana, 2022, 61 str. COBISS.SI-ID - 100567043
- Friedrich, J. Hethitisches Elementarbuch I, II. Heidelberg, 1975, 195 + 111 str. COBISS.SI-ID - 9162338, COBISS.SI-ID - 26377826
- Hoffner, H. A. Jr. and Melchert, H. C., A Grammar of the Hittite Language: Part I: Reference Grammar, Part 2: Tutorial, Winona Lake: Eisenbrauns, 2008, 468 str. + 75 str. COBISS.SI-ID - 39982690
- The Hittite Dictionary of the Oriental Institute of the University of Chicago. Edited by H. G. Güterbock and H. A. Hoffner. Chicago, 1980– / COBISS.SI-ID - 35376738
- Rüster, M., Neu, E, Hethitisches Zeichenlexikon. Wiesbaden, 1989, 388 str. COBISS.SI-ID - 33209954
- Kloekhorst, A., Etymological Dictionary of the Hittite Inherited Lexicon, Leiden: Brill, 2008, 1162 str. COBISS.SI-ID - 40520290
- Tischler, J., Hethitisches etymologisches Glossar. Innsbruck, 1977– COBISS.SI-ID - 32924002

ali

- Puhvel, J., Hittite Etymological Dictionary. Berlin-New York-Amsterdam, 1984–. COBISS.SI-ID - 67556352

Ostala literatura se določa po dogovoru med predavateljem in študenti vsako študijsko leto posebej.