Historična antropologija

Historična antropologija

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Cergol Paradiž Ana, prof. dr. Verginella Marta

V ospredju bo obravnava nekaterih temeljnih vprašanj materialne in biološke ter socialne in kulturne antropologije (s poudarkom na času od 18. do 20. stoletja), kot so:
- Stanovanjska ter oblačilna kultura.
- Zgodovina prehranjevanja in prehranjevalnih sistemov.
- Proces higienizacije mestnih aglomeracij ter podeželja.
- Zgodovina telesne higiene in zgodovina vonjev.
- Zgodovina načinov bivanja in družine.
- Znotrajdružinska razmerja.
- Položaj žensk (mater) in otrok v družini in družbi.
- Zgodovina zakonske zveze.
- Nezakonski otroci.
- Odnos do spolnosti in različnih spolnih praks.
- Proces civiliziranja.

Vse fenomene bomo obravnavali v luči socialne neenakosti.
Konkretna vsebina izbranih tem se iz leta v leto spreminja. Odvisna je od raziskovalnega dela predavatelja ter od specifičnega interesa študentov.

- R. van Dülmen, Historische Anthropologie: Entwicklung, Probleme, Aufgaben, Köln-Weimar-Wien 2001
- M. Montanari, Lakota in izobilje, Ljubljana 1998, 267 str.
- P. Dibie, Etnologija spalnice, Ljubljana 1999, 349 str.
- G. Vigarello, Čisto in umazano. Telesna higiena od srednjega veka naprej, Ljubljana 1999, 317 str.
- Baš, Oblačilna kultura na Slovenskem v Prešernovem času, Ljubljana 1987, 343 str.
- G. Makarovič, Prehrana v 19. stoletju na Slovenskem, Slovenski etnograf, letnik XXXIII-XXXIV, 1988-1990, Ljubljana 1991, str. 127-205.
- A. Puhar, Prvotno besedilo življenja. Oris zgodovine otroštva na Slovenskem v 19. stoletju, Globus, Zagreb, 1982, 437 str.
- J. Goody, Evropska družina, Ljubljana 2003, 271 str.
- R. Sieder, Socialna zgodovina družine, Ljubljana 1998, 382 str.
- N. Elias, O procesu civiliziranja, I.-II., Ljubljana 2000-2001, 375 str.
- M. Mitterauer, Familienformen und Illegitimität in ländlichen Gebieten Österreich, v: Archiv für Sozialgeschichte 19, 1979, str. 123-188.
- M. Foucalt, Zgodovina seksualnosti, I-III, Ljubljana 2010, 688 str.
- J. Cvirn, Boj za sveti zakon. Prizadevanja za reformo poročnega prava od konca 18. stoletja do druge svetovne vojne, Zbirka Zgodovinskega časopisa 30, Ljubljana 2005, 111 str.
- Zgodovina otroštva, ur. A. Š. Babić, M. Jeraj, M. Košir, B. Balkovec, Zbirka zgodovinskega časopisa 45, Ljubljana 2012, 746 str.

Temeljna literatura je odvisna od vsakokratne izbrane teme. Basic bibliography depends on each year selected topic.