Humana ekologija

Humana ekologija

Ure predavanj: 45

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Ogrin Matej

Vsebina

- vloga, pomen in razvoj humane ekologije,
- razumevanje in prepoznavanje raznovrstnih povezav med človekom in njegovim okoljem,
- vrednotenje ekosistemskih storitev za načrtovanje sonaravnega razvoja,
- demografska rast in kvaliteta življenja,
- ekosistemski mehanizmi ravnovesja in pomen vzdrževanja dinamičnega ravnovesja,
- prilagajanje človeka nosilnim sposobnostim in ekosistemskim storitvam,
- prožnost, prilagodljivost kot temeljni lastnosti sistema za njihovo trajnost,
- prilagoditve človeka (fiziološke, hrana, bivališča) ekstremnim naravnogeografskim značilnostim ter pomembnejšim planetarnim biomom,
- percepcija narave in okolja med različnimi skupinami prebivalstva (civilizacije, religije, stopnja razvitosti in povezanosti z naravnimi viri…),
- osnove socialne ekologije,
- oblikovanje ekološke ozaveščenosti ter reakcij v okolju.