Interpretacija literarnih besedil: slovaška proza 20. stoletja

Interpretacija literarnih besedil: slovaška proza 20. stoletja

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Sevšek Šramel Špela

Predavanja orišejo nekatere ključne točke slovaške književnosti skozi 20. stoletje v povezavi s prelomnimi družbenimi in zgodovinskimi premiki (prelom stoletja, obdobje med obema vojnama, 1945–1948, obdobje 60. let, po letu 1989). Izpostavljene bodo izstopajoče avtorske poetike posameznih desetletij v primerjavi s sorodnimi in bližnjimi literaturami (češka) in svetovno književnostjo, ki so jo posredovali sodobniki.
Del predavanj bo namenjen tudi literarni kritiki in publicistiki, s posebnim poudarkom v letih preloma (po letu 1918, po letu 1948, po letu 1956, 1969, po letu 1989).

- Cziba, Karol (eta al): Hľadanie súčasnosti. Bratislava: Arspoetia 2014.
- Izbor avtorskih monografij prozaistov in pesnikov (D. Tatarka, J. Johanides, P. Vilikovský, S. Rakús, R. Sloboda).
Modernizmus v pohybe. ed. M. Habaj, D. Hučková: Bratislava Veda 2019.
D. Hučková: Kratka zgodba kot žanr. In: Zgodbe iz Slovaške. Ljubljana: Sodobnost 2016. Tim Beasley Murray: Postmodernism of Resistance in Central Eurpo: Pavel Vilikovský's Večne je zelený... Slavonic and East European Review 1998.
Peter Darovec: Revolution in literature, literature in revolution (The case of Peter Pišťanek).

Into the Spotlight, New Slovak Writting, ed. M. Mullek, J. Sherwood. Parthian Book 2017.
The Dedalus Book od Slovak Literature, ed. P. Karpinský. Dedalus 2015.
Zgodbe iz Slovaške: antologija slovaške kratke zgodbe, ed. A. Pleterski. Ljubljana: Sodobnot 2016. Miesto v príbehu, antológia modernej slovenskej poviedky. ed. P. Darovec. Bratislava Ars Litera 1995.
Izbor obravnavanih besedil na predavanjih.