Izbrana poglavja iz slovenske umetnosti novega veka

Izbrana poglavja iz slovenske umetnosti novega veka

Ure predavanj:60

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Žerovc Beti

Vsebina

Predavanja so povezana s sprotnim raziskovalnim delom nosilca predmeta in odpiranjem vprašanj v stroki in se vsako leto spreminjajo. Zajeta so v sklope tematsko ali drugače zamejenih ciklov ali omejena na posamična poglavja. (npr.: vprašanja ekspresionizma v slov. umetnosti; avantgarde; izvori in oblike abstraktne umetnosti na Slovenskem; vprašanje simbolizma v slovenskem slikarstvu; razmerja med likovno umetnostjo in književnostjo; razmerja med umetnostno zgodovino in kritiko; monografski prikazi osrednjih ali prezrtih ustvarjalcev; možnosti in načini interpretacije portretnega in krajinskega slikarstva v 19. stoletju; metodološki pristopi v slovenski umetnostni zgodovini od Izidorja Cankarja dalje itd.).