Izbrana poglavja iz sodobne obče zgodovine

Izbrana poglavja iz sodobne obče zgodovine

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Ajlec Kornelija

Vsebina se določa za vsako študijsko leto posebej, pred začetkom študijskega leta. Vsebina so različna vprašanja iz sodobne obče zgodovine. To so vprašanja političnega, socialnega, gospodarskega in kulturnega razvoja obča zgodovine od leta 1918 dalje. Teme se dotikajo velikih svetovnih procesov pretežno druge polovice 20. stoletja, kot so kolonializem/dekolonizacija, nacionalna gibanja s poudarkom na Vietnamski vojni, Hladna vojna in z njo povezani dogodki in postranski procesi itd.

Literatura se določi za vsako leto posebej, splošna literatura pa obsega/Bibliography is determined each year, however general literature is:
- Nećak, Dušan in Božo Repe. Oris sodobne obče in slovenske zgodovine. Učbenik za študente 4. letnika. Ljubljana: Filozofska fakulteta, 2003, 180–239 in 326–330.
- Stojanović, Dubravka. Rađanje globalnog sveta, 1880–2015. Beograd: Udruženje za društvenu istoriju, 2015, 199–399.
(Zaželeno je, da študenti predelajo vseh 200 strani, največji poudarek pa naj bo na: 199–240, 245, 250–253, 259–269, 271–274, 279–316, 323–339, 341–351, 365–368, 373–383, 391–395, 396–399)
- Jakovina, Tvrtko. Treća strana Hladnog rata. Zagreb: Fraktura, 2011. (Signatura: D8829)
- Predavanja