Izbrana poglavja iz umetnosti starega veka

Izbrana poglavja iz umetnosti starega veka

Ure predavanj:60

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Kokole Stanko