Izbrana poglavja iz zgodovine jugovzhodne Evrope v zgodnjem novem veku

Izbrana poglavja iz zgodovine jugovzhodne Evrope v zgodnjem novem veku

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Zwitter Žiga, izr. prof. dr. Jerše Sašo

Izbrana poglavja se spreminjajo, njihova vsebina je odvisna od raziskovalnega dela predavatelja in zanimanja študentov.

Literatura je odvisna od vsebine izbranih poglavij. Bibliography depends on the content of selected chapters.

- J. Lučić, Društveni razvoj u Dubrovačkoj republiki od 16. do 19. stoljeća, v: Društveni razvoj u Hrvatskoj od 16. do početka 20 stoljeća, Zagreb 1981, str. 153-173
- M. Todorova, Imaginarij Balkana, Ljubljana 2001, str. 51-73
- I. Voje, Nemirni Balkan, Ljubljana 1994, str. 157- 275