Izbrane teme iz slovenske zgodovine 19. stoletja

Izbrane teme iz slovenske zgodovine 19. stoletja

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Selišnik Irena

Vsebina

Izbrane teme se iz leta v leto spreminjajo in so odvisne od raziskovalnega dela predavatelja ter od specifičnega interesa študentov.