Klasična arheologija 1

Klasična arheologija 1

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Zanier Katharina

Antična (grška, egejska in bližnjevzhodna) kultura od propada mikenske kulture do konca helenističnih držav. Posebej sta uvodoma obravnavani kretska in mikenska kultura v kontekstu kultur vzhodnega Sredozemlja. Zadnja velika migracija grških plemen v stoletjih propada palačne kulture in nastanek kulture polisa. Geografija grškega sveta. Hoplitska revolucija arhaike, kolonizacija in glavni pojavi na področju urbanizma in arhitekture (mesta, grobišča, svetišča, arhitekturni redi), kiparstva in slikarstva. Bogovi in heroji, osnove ikonografije. Klasično obdobje z vodilno vlogo Aten in politično konkurenco Sparte do nastopa Makedoncev ter helenistično obdobje nove politične ureditve in teritorialnih držav z velikimi kulturnimi in umetnostnimi središči- historična topografija (Atene). Novosti na področju urbanizma (funkcionalni in monumentalni urbanizem), arhitekturnih zasnov, kiparskih šol in delavnic ter velikega iluzionističnega slikarstva.

Adolf H. BORBEIN, Tonio HÖLSCHER, Paul ZANKER, Klassische Archäologie, Berlin 2000.
Susan E. ALCOCK, Robin OSBORNE, Classical Archaeology (second edition), Oxford 2012.
Clemente MARCONE (ur.), The Oxford Handbook of Greek and Roman Art and Architecture, New York 2015.
Judith M. BARRINGER, The Art and Archaeology of Ancient Greece, 2014 Cambridge.
John BOARDMAN (ur.), The Oxford History of Classical Art, Oxford 1993.
Tine GERM, Katja MAHNIČ, Monika OSVALD, Graziella MELINA, Plinij Starejši in antična umetnost. Razprave, Ljubljana 2010.
Jože Kastelic, Zlata veja grškega mita na mitološkem drevesu starega sveta, v: Gustav SCHWAB: Najlepše antične pripovedke, Ljubljana 1988, str. 5–54.
Enciclopedia dell’arte antica, classica e orientale, Rim 1958–66,7 vol.
Paulys Realencyclopädie der klassischen Altertumswissenschaft, Stuttgart 1894–
Lexikon Iconographicum Mythologiae Classicae (LIMC), I-, Zürich-München 1981–.

OPOMBA
Navedena besedila so sintetična (pregledna) dela in obravnavajo isto tematiko, zato študentje konzultirajo predvsem izbrane teme glede na predavane vsebine oz. predloge učitelja. Velik delež predstavlja slikovno gradivo.