Klasična arheologija 2

Klasična arheologija 2

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Zanier Katharina

Antične (rimska, etruščanska) kulture od nastanka protozgodovinskih družb Apeninskega polotoka v povezavah s kulturami Sredozemlja, preko mesta Rima, rimske republike in rimskega imperija kot tedanje oikumene in izhodišča bizantinske srednjeveške družbe na eni ter zahodnoevropskih družb na drugi strani. Geografija rimskega sveta. Prazgodovinske osnove rimske kulture in umetnosti, grška, feničanska, etruščanska in medioitalska kultura in umetnost ter dvojni vpliv helenizma na kulturo in umetnost rimske republike. Rimski urbanizem, arhitektura in tehnike gradnje – mesta, grobišča, inženirska arhitektura. Historična topografija (Rim). Rimski portret, propagandna umetnost in sarkofagi – razvoj in ideološka izhodišča, ikonografija. Rimske osnove zgodnjekrščanske umetnosti in umetnosti Bizanca ter karolinške Evrope.

Susan E. ALCOCK, Robin OSBORNE, Classical Archaeology (second edition), Oxford 2012.
Clemente MARCONE (ur.), The Oxford Handbook of Greek and Roman Art and Architecture, New York 2015.
Ranuccio BIANCHI BANDINELLI, Mario TORELLI, L'arte dell'antichita classica. Etruria-Roma, Novara 2008.
Fred S. KLEINER, A History of Roman Art (second edition), Boston 2018.
Ranuccio BIANCHI BANDINELLI, Od helenizma do srednjega veka, Ljubljana 1990 (Studia humanitatis).
Frank SEAR, Roman Architecture, London 1998.
Tonio HÖLSCHER, Römische Bildsprache als semantisches System, Heidelberg 1987.
Bojan DJURIĆ, Mitološki prizori na noriških in panonskih sepulkralnih spomenikih. – Keria 14, 2012, str. 41–54.
Vitruvij, O arhitekturi, Ljubljana 2009 (prevod Fedja Košir).
Enciclopedia dell’arte antica, classica e orientale, Rim 1958-66, 7 vol.
Der neue Pauly, Stuttgart 1996.
Lexikon Iconographicum Mythologiae Classicae (LIMC), I-, Zürich-München1981-.

OPOMBA
Navedena besedila so sintetična (pregledna) dela in obravnavajo isto tematiko, zato študentje konzultirajo predvsem izbrane teme glede na predavane vsebine oz. predloge učitelja. Velik delež predstavlja slikovno gradivo.