Klasična arheologija - izbrana poglavja

Klasična arheologija - izbrana poglavja

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 7

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Zanier Katharina

Predmet se izvaja v obliki izbranih poglavij. Obravnavane vsebine oz. teme se iz leta v leto spreminjajo. Predavanja so povezana s seminarjem. Predmet se vsebinsko povezuje s predmetom Terensko delo.

Razvoj mest, mestnih funkcij in institucij realiziranih v arhitekturi (javno/privatno, sveto/profano), mesta mrtvih in njihove vloge v vsakdanjem življenju, proizvodnja podob, njihove funkcije in sistem njihovega jezika. Tehnike gradnje in oblikovanja v različnih materialih.

1. M. M. Miles (ur.), A Companion to Greek Architecture, Chicester 2016, 616s.
2. P. GROS, M. TORELLI, Storia dell'urbanistica. Il mondo romano, Roma 1994, 470s.
3. P. GROS, L'architecture romaine: du début du IIIe siecle av. J.-C. a la fin du Haut-Empire. 1, Les monuments publics, Paris 2002, 503s.
4. P. GROS, L'architecture romaine: du début du IIIe siecle av. J.-C. a la fin du Haut-Empire. 2, Maisons, palais, villas et tombeaux, Paris 2001, 527s.
5. H. von HESBERG, Römische Baukunst, München 2005, 294s.
6. T. HÖLSCHER, Römische Bildsprache als semantisches System, Heidelberg 1987, 78s.
7. P. ZANKER, Augustus und die Macht der Bilder, 1987, 369s.
8. M. OSVALD, Ikonografija rimskega kulta vladarja in cesarske apoteoze = Iconography of the Roman Emperor Cult and Imperial Apotheosis. Zbornik za umetnostno zgodovino (nova vrsta), 2000, str. 96–147.
9. B. DJURIĆ, Logistika za antično umetnostjo: kamnoseška proizvodnja provinc Noricum in Pannoniae = The logistics behind ancient art: stone production in Noricum and Pannoniae. Arheološki vestnik 70, 2019, str. 127–154.
10. B. RUSSELL, The Economics of the Roman Stone Trade, Oxford 2013, 449s.

Literatura za posamezne teme dana neposredno in po potrebi. / Literature lists for specific topics are provided by lecturer when needed.