Kultura in civilizacija 2 - Španija od srednjega veka do danes

Kultura in civilizacija 2 - Španija od srednjega veka do danes

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:30

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Rodriguez Diaz del Real Alejandro

Vsebina

Zahodni Goti, islam. Rekonkvista. 15. stoletje – vladavina katoliških kraljev in Španija l. 1492. 16. stoletje – vladavini Karla V. in Filipa II. Povezava z evropsko zgodovino v 15. in 16. stoletju.
Španija v 17. stoletju: razpad države in socialna kriza.
Španija v 18. stoletju: Reforme Borbonov in razsvetljenstvo.
Španija v 19. stoletju: revolucija, reakcija, težave in posledice (pozne) industrializacije Izguba zadnjih kolonij. Rojstvo obrobnih nacionalizmov.
Španija v 20. stoletju: kraljevina Alfonza XIII., diktatura Prima de Rivere, II. Republika, španska državljanska vojna, diktatura generala Franca in frankizem. Boom turizma. Prehod k demokraciji.
Španija v 21. stoletju: gospodarska rast in stanovanjska spekulacija.