Kulture starega Vzhoda

Kulture starega Vzhoda

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Hellmuth Kramberger Anja, doc. dr. Zanier Katharina

1. Historična geografija starega Vzhoda od 3. tis. pr.n.št do Aleksandra Velikega (Levant, Egipt, Mezopotamija, Indija).
2. Zgodovinski pregled razvoja civilizacij starega Vzhoda (formiranje mestnih in teritorialnih držav, urbanizacija in arhitektura, glavni zakoniki, razvoj pisav).
3. Gospodarstvo (poljedelstvo, obrt, tehnologija, trgovina, denarni sistemi).
4. Socialna zgodovina starega Vzhoda.
5. Glavni religijski sistemi starega Vzhoda.
6. Umetnostne reprezentacije in uporabna umetnost.
7. Dediščina in pomen kultur starega Vzhoda.
8. Viri za preučevanje kultur starega Vzhoda (arheološki, zgodovinski, umetnostno-zgodovinski, filološki).

MAISELS, Charles Keith, Early civilisations of the Old World: The formative histories of Egypt, the Levant, Mesopotamia, India and China / Charles Keith Maisels. - London ; New York : Routledge, 2001. - XVI, 479 str.
ANCIENT Egypt : a social history / B.G. Trigger ... [et al.]. - Cambridge [Cambridgeshire] ; New York : Cambridge University Press, 1983. - XIII, 450 str.
CRAWFORD, Harriet E. W. Sumer and the Sumerians / Harriet Crawford. - 2nd ed. - Cambridge, UK ; New York: Cambridge University Press, 2004. - X, 252 str.
KUHRT, Amélie, The ancient Near East : c. 3000-300 BC / Amélie Kuhrt. - Reprinted. - London ; New York : Routledge, 2002. - 2 zv. (XXVIII, 381 str.; XIX, 401 str.
POLLOCK, Susan, Ancient Mesopotamia : the Eden that never was / Susan Pollock. - Cambridge : Cambridge University Press, 1999. - XII, 259 str.
The OXFORD handbook of the archaeology of the Levant : c. 8000-332 BCE / edited by Margreet L. Steiner and Ann E. Killebrew. - 1st ed. - Oxford, United Kingdom : Oxford University Press, 2014. - XXI, 885 str. (izbrani teksti po potrebi)
The CAMBRIDGE ancient history. Vol. 1, Egypt and Babylonia to 1580 b.C. / edited by J. B. Bury, S. A. Cook, F. E. Adcock. - Cambridge : Cambridge University Press, 1924. - XXXVIII, 704 str.; Vol. 3, The Assyrian empire / edited by J. B. Bury, S. A. Cook, F. E. Adcock. - Cambridge : Cambridge University Press, 1954. - XXXV, 821 str.; Vol. 4, The Persian Empire and the West / edited by J. B. Bury, S. A. Cook, F. E. Adcock, Cambridge : University Press, 1953. - XXIII, 698 str. (izbrani teksti po potrebi)
HOOKER, J.T. Reading the past: ancient writing from cuneiform to the alphabet, London : British Museum Press, 1990
MATTHEWS, Roger. The Archaeology of Mesopotamia: Theories and Approaches, Routledge. 2003. (eBook permalink: http://nukweb.nuk.uni-lj.si/login?url=http://search.ebscohost.com/login…)

OPOMBA
Navedena besedila so sintetična (pregledna) dela in obravnavajo isto tematiko,
zato študentje konzultirajo predvsem izbrane teme glede na predavane vsebine
oz. predloge učitelja.
NOTE:
Listed texts are synthetic historical works and discuss the same topic. Thus students should consult primarily the chosen topics according to the lecture contents or professor’s suggestions.