Otrok v družini in vrtcu

Otrok v družini in vrtcu

Ure predavanj:10

Ure seminarjev:20

Ure vaj:0

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Fekonja Urška, zasl. prof. dr. Marjanovič Umek Ljubica

Vsebina

Otroci v različnih oblikah družin (npr. nuklearne, enostarševske, združene, mavrične družine) in različnih kulturnih in socialnih okoljih.
Pomen starševstva za otrokov razvoj in učenje (starševski slogi v povezavi z otrokovim razvojem; implicitne teorije in stereotipi staršev v različnih kulturnih okoljih in njihov vpliv na ravnanje z otrokom).
Pomen socialnega in kulturnega kapitala družine za otrokov razvoj in učenje. Sodelovanje družine in vrtca. Usmerjanje otrok s posebnimi potrebami v vrtce in njihovo vključevanje v vrstniško skupino; nadarjeni otroci v vrtcu.
Implicitne teorije vzgojiteljic.
Pogovor z otrokom ob upoštevanju otrokovih razvojnih značilnosti.