Portugalščina 3

Portugalščina 3

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:60

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Müller Blažka

Vsebina

- razumevanje težjih pisnih in govornih besedil;
- razvijanje pravilnega in tekočega ustnega izražanja z ustreznim besediščem in registrom;
- razvijanje pravilnega pisnega izražanja.

Pri razvijanju komunikacijske sposobnosti je poudarek na usvajanju in rabi novega besedišča in na sledečih slovničnih poglavjih:
- glagolski naklon: indicativo, conjuntivo (Presente do conjuntivo, Pretérito imperfeito do conjuntivo, Futuro do conjuntivo);
- glagolski časi: tvorba in raba Pretérito imperfeito do indicativo (pravilni in nepravilni glagoli), Pretérito perfeito composto do indicativo, Pretérito mais-que-perfeito composto do indicativo, Futuro imperfeito do indicativo;
- odvisni govor;
- pogojni stavki ter tvorba in raba Condicional presente;
- tvorba in raba trpnika.

Poglavja s področja civilizacije, zgodovine in kulture so:
- opis razlik med evropsko in brazilsko varianto portugalskega jezika;
- poglavja iz portugalske, brazilske in afroluzitanske literature.